”Vi skapar Hållbara vägar till en Bättre framtid”

9VB Sverige AB bedriver vård och omsorg riktat mot personer i ålder 14-25 år. Detta görs främst genom Hem för vård och boende (HVB ). Vi är specialister på psykosocial- missbruks- och kriminalitetsproblem. Genom att ständigt vara öppna för nya metoder och väl medvetna om de befintliga som fungerar utvecklar vi och förbättrar vården. Metoderna anpassas efter individen, vi tror inte att EN tanke eller ETT perspektiv går att applicera på alla.

 

Vi är därför breda i vår kompetens och har även tydliga spetskompetenser. Vi vill genom arbete med normer, värderingar och kultur i vår arbetsgrupp och hos klienter skapa en gemenskap och uppriktigt engagemang i vår verksamhet. Vidare bygger vi stabila relationer mellan oss i verksamheten (klienterna, personal och externa behandlare) och mellan oss och våra uppdragsgivare.  Detta tror vi  skapar ett utbyte där vi kan lära av varandra vilket i sin tur möjliggör ett bättre långvarigt och hållbart resultat.

Våra idéer kring arbetssätt & behandling

Vi vill genom evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet skapa en terapeutisk behandlingsmiljö. Vi vill att varje individ ska få möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till en bättre och mer välfungerande.  Varje person skall bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Sedan ska behandlingen utgå från just dessa förutsättningarna och individuella behov. Läs gärna mer om vår behandling här!

Vi strävar efter att alla ungdomar ska ha en daglig sysselsättning, först och främst skola, då vi vet att det är en av de största skyddsfaktorerna. När ungdomen inte har en fungerande skolgång har vi utvecklat ett program för praktik & arbetslivserfarenhet. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer i näringslivet där samtliga är införstådda i vad som krävs av alla inblandade för att programmet ska lyckas. Nyckelordet är meningsfullhet där ungdomen ska känna sig behövd, sedd, lyssnad på och att han utvecklas samtidigt som han kan bidra till verksamheten. Ni kan läsa mer om praktikprogrammet här!

I våra lokaler finns möjlighet till matlagning och bakning. Det finns ett fullutrustat gym med fria vikter samt möjlighet till konditionsträning. Vi har även en nära kontakt med föreningar i närområdet med vilka vi successivt introducera ungdomarna till.

Vi skapar meningsfull fritid som en aktiv del i vårt behandlingsarbete.

Välkommen att höra av dig för mer information.

Med vänliga hälsningar

9vB Sverige AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev